Rozmiary nagrobków – jak nie popełnić błędu

Decydując się na wybór nagrobka musimy przeanalizować dwie najważniejsze kwestie – rodzaj grobu oraz przepisy administracji cmentarza. Wybór grobowca, czyli murowanej mogiły obliguje nas do wzniesienia dużego rozmiarami nagrobka ok. 120 cm x 250 cm, tak by przykryć wierzchnią powierzchnię murowanego grobu. Wybierając nagrobek ziemny należy dowiedzieć się w administracji cmentarza jakie rozmiary nagrobków pojedynczych i podwójnych obowiązują na danym cmentarzu.

W wielu regionach Polski nagrobki różnią się swoimi rozmiarami. Najpopularniejsze rozmiary nagrobków pojedynczych to: 190 cm x 90 cm, 180 cm x 80 cm, 100 cm x 200 cm, 110 x 210 cm. Dla podwójnych to 160 cm x 180 cm, 160 cm x 190 cm. By uniknąć rozczarowań, nerwów i niepotrzebnie wydanych pieniędzy zalecamy Państwu rozeznać w obowiązujących przepisach danej nekropolii.

Rozmiar pomnika a wielkość działki na cmentarzu

Minimalne wielkości grobów opisane są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 7 marca 2008r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków.

Paragraf 10 wskazuje minimalne wymiary (długość x szerokość x głębokość) grobów ziemnych:

  • dla grobów pojedynczych (dla dziecka do lat 6): 120cm x 60cm x 120cm,
  • dla grobów pojedynczych: 200cm x 100cm x 170cm,
  • dla grobów pojedynczych (urnowych): 50cm x 50cm x 70 cm.

Dla grobów murowanych minimalne wymiary prezentują się następująco:

  • groby murowane pojedyncze: 220cm x 80cm x 80cm,
  • groby pojedyncze urnowe: 50cm x 50cm x 70cm,
  • groby murowane wielournowe: 220cm x 80cm x 80cm (wymiary nieprzekraczające wymiaru grobu pojedynczego).

Nad ostatnim sklepieniem grobu murowanego (do składania trumien) wykonywana jest podmurówka dla warstwy sanitarnej ziemi (funkcja izolacyjna), o grubości minimum 30cm od sklepienia do poziomu ziemi.

Pomnik o standardowych wymiarach – cena

Na koszt nagrobka składa się wiele czynników, takich jak: rodzaj kamienia, wymiary, kształt, wykończenie krawędzi oraz rodzaj użytych liter. Głównym kryterium determinującym cenę standardowego pomnika są jego wymiary – cena nagrobka pojedynczego jest niższa niż nagrobka rodzinnego / podwójnego.

Proste nagrobki (bez załamań, żłobień, łuków i zaokrągleń) mają najlepsze ceny. Ich produkcja generuje najmniej odpadów, a pozostałości po łukach czy dalach nie mogą być ponownie wykorzystane. Frezowanie krawędzi pomnika to dodatkowa praca rzeźbiarza, a więc większy koszt.