Grób ziemny a murowany – różnice

Chcąc pochować zmarłą, bliską nam osobę, dbamy o jej pamięć. Poprzez zadbanie o każdy szczegół pochówku pragniemy również okazać Jej szacunek. Często załatwiając sprawy związane bezpośrednio z pochówkiem na cmentarzu, mogą Państwo usłyszeć pytanie o rodzaj grobu, w którym spocznie osoba zmarła.

Czym jest grób ziemny?

Grób ziemny jest najpopularniejszą formą grobu w Polsce. To w nim umieszczana jest trumna lub urna, którą zasypuje się wcześniej wykopaną ziemią. Zazwyczaj, po przysypaniu mogiły stawia się krzyż z tabliczką oraz składa wieńce i wiązanki pozostałe po uroczystości pogrzebowej. Po jakimś czasie w tym miejscu stawiany jest przez firmę kamieniarską nagrobek. Opłata za grób regulowana jest na okres 20 lat.

Jak wygląda grób murowany?

Grób murowany natomiast to mogiła, wykopana wcześniej podobnie jak grób ziemny. Jednak po usunięciu ziemi, ściany oraz spód grobu wzmacniane są betonowymi bloczkami i zaprawą. Po złożeniu trumny lub urny do grobu, mogiła zostaje przykryta płytą żelbetową, nazywaną sklepieniem.

Chęć wykonania grobu murowanego, nazywanej również piwnicą należy zlecić zakładowi pogrzebowemu lub firmie kamieniarskiej. Na wielu cmentarzach są również przygotowane aleje na grobowce. Grób murowany jest odpowiednią decyzją, jeśli planujemy pochówki rodzinne. Grobowcowe są również większe, bardziej masywne niż tradycyjne nagrobki ziemne, ze względu na rozmiary piwnic. Mają z reguły wymiar 120 cm x 250 cm.