Pęknięcia oraz zmiany w kamieniu

W przypadku, gdy któryś z elementów okazuje się uszkodzony lub zaczną pojawiać się na nim jakiekolwiek zmiany, można zwrócić się do nas z prośbą o pomoc. Pęknięte elementy staramy się odratować w możliwy sposób lub (jeśli nie da się ich w jakikolwiek sposób użyć ponownie) wymieniamy na nowe. 

Pojawiające się plamy, wykwity lub inne zmiany na powierzchni kamienia staramy się usunąć, znajdując jego wewnętrzną przyczynę. Jeśli jednak nie da się naprawić danej wady kamiennej, element wymieniamy na nowy.