Okolenie kamienne wokół nagrobka

Warunki atmosferyczne jak deszcz, powodują, że poruszanie się i dbanie o czystość wokół nagrobka może stać się uporczywe, przez istniejące błoto, śnieg czy lód. 

W takiej sytuacji warto zastanowić się nad okoleniami. Okolenia kamienne to dodatkowe płyty z kamienia, które nie zostały zeszlifowane na lśniący poler i używane są do wykonania dodatkowej posadzki wokół nagrobka. Są one matowe, często płomieniowane, a w przypadku naszego zakładu wykonujemy okolenia jednolite lub okolenia nacięte na wzór kostki.