Wykonane przez nas okolenia wokół pomników:

Okolenia kamienne wokół nagrobka

Każdy z nagrobków postawiony jest na posadzce, podstawie wykonanej z wypolerowanego kamienia i odpowiadającej wymiarom zgodnym z rodzajem nagrobka i wymaganiach danego cmentarza. Zazwyczaj nie są one szersze niż 20 cm wokół ramy i nakrywy nagrobka. Wówczas teren otaczający nasz nagrobek jest zwykłym piaskiem, ziemią lub (rzadko) trawnikiem. Warunki atmosferyczne jak deszcz, powodują, że poruszanie się i dbanie o czystość takiego nagrobka może stać się uporczywe, przez istniejące błoto, śnieg czy lód. 

W takiej sytuacji warto zastanowić się nad okoleniem kamiennym. Jest to dodatkowy komplet płyt kamiennych, które zostały poddane płomieniowaniu. Dzięki temu procesowi są one antypoślizgowe i szorstkie w dotyku. Na życzenie wykonujemy nacięcia w kamieniu na wzór kostki.

Zalety kamiennych okoleń nagrobka

Takie rozwiązanie jest pomocne w utrzymaniu czystości i zwykłego, codziennego odwiedzania miejsca pamięci. Dzięki kamiennym okoleniom, z których łatwo można zamieść śnieg czy liście, można bezpiecznie i komfortowo poruszać się przy nagrobku, nie brudząc przy tym odzieży, a w szczególności butów, od piasku czy błota.