Sentencje łacińskie

Litery piaskowane na pomnik cmentarny
 • „Ama nos et vale” – Kochaj nas i bądź zdrów (na pożegnanie).
 • „Amor omnia vincit” (Horacy) – Miłość wszystko zwycięży.
 • „Finis coronat opus” – Koniec wieńczy dzieło .
 • „Memento mori” – Pamiętaj, że umrzesz.
 • „Non omnis morial” (Horacy) – Nie wszystek umrę.
 • „Omnia possibilia sunt apud Deum. ” – U Boga wszystko jest możliwe.
 • „Pulvis es et in pulverem reverteris. ” – Prochem jesteś i w proch się obrócisz.
 • „Absterget Deus omnem lacrimam ab oculis. ” – I otrze Bóg z ich oczu wszelką łzę.
 • „Amor vincit omnia. ” – Miłość wszystko zwycięża.
 • „Deum sequere. ” – Idź za wezwaniem Boga.
 • „Per crucem Ad resurrectionem. ” – Przez krzyż i śmierć do zmartwychwstania i chwały.
 • „Ego sum via et veritas, et vita. ” – Ja jestem drogą, prawdą i życiem.
 • „Vita somnium breve. ” – Życie jest snem krótkim.
 • „Vita non tollitur. ” – Życie się nie kończy.
 • „Vita mortuorum in memoria vivorum est posita. ” – Życie zmarłych złożone jest w pamięci żywych.
 • Mors ianua Vita. ” – Śmierć jest bramą życia.

Opis

Podoba mi się!

Napisz wiadomość